ZUS uzależniony od przychodu – zmiany od stycznia 2019 roku.

Rok 2019 niesie za sobą znaczące zmiany w systemie naliczania składek ZUS dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Po półrocznym zwolnieniu z ZUS i działalności nierejestrowanej, w życie wchodzą składki ZUS zależne od przychodu. Aby jednak można było skorzystać z tego przywileju należy spełnić szereg określonych warunków:

  • Limit przychodu– jest pierwszym warunkiem który należy spełnić, aby móc opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Limit przychodu z działalności gospodarczej nie może przekroczyć 63 000 zł netto rocznie. Przy stałych przychodach miesięcznie limit ten wyniesie 5250 złotych

  • Duży ZUS – jedynie przedsiębiorcy, którzy opłacają duży ZUS mogą skorzystać z przywileju jakim będzie ZUS od przychodu, dodatkowo muszą to być przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni

  • Osoby wykonujące pozarolniczą działalność gospodarczą dla byłego pracodawcy NIE będą mogły skorzystać z ZUS-u od przychodu

  • Ponadto przepisy normują kto jeszcze nie będzie mógł skorzystać z nowych przywilejów:

                  – przedsiębiorcy na karcie podatkowej, którzy korzystają

                     ze zwolnienia z VAT,

                  – przedsiębiorcy którzy opłacali w poprzednim roku kalendarzowym

                     podatek dochodowy w formie karty podatkowej,

                  – twórcy, artyści i osoby wykonujące wolne zawody,

                  – wspólnik jednoosobowej Sp. z o. o.,

                  – wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej,

                  – osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę lub

                     formę wychowania przedszkolnego

  • Ulga w opłacaniu tylko przez 3 lata – ograniczeniem będzie także czas , w którym będzie można korzystać z ulgi w opłacaniu składek – będzie to okres 3 lat, następnie kolejne 2 lata przedsiębiorca będzie musiał opłacać preferencyjny ZUS ( duży ZUS) , a po upływie tego czasu będzie mógł ponownie przejść na ZUS od przychodu

  • Co więcej, składki ZUS od przychodu będą stanowiły podstawę składek społecznych i Funduszu Pracy, składka zdrowotna będzie nadal opłacana według starych zasad

    Jeżeli wszystkie, bez wyjątku, powyższe warunki zostaną spełnione podatnik będzie mógł korzystać z ulgi w opłacaniu składek w postaci ZUS-u od przychodu. Pozostali przedsiębiorcy opłacać będą składki ZUS według obecnie obowiązujących zasad.

Magdalena Kaźmierczyk