Zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2019 roku:

INNOWATION BOX

 • wprowadzenie preferencyjnej stawki podatkowej 5% – dotyczącej dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej – czyli krótko mówiąc dochody uzyskiwane przez użytkowników, właścicieli i współwłaścicieli z tytułu sprzedaży licencji czy praw własności będą opodatkowane stawką 5 %

obniżenie stawki podatku CIT z 15 % do 9 %

 • dotyczyć to będzie małych podatników (obniżona stawka będzie miała zastosowanie do dochodów osiągniętych od 2019 r)

zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego ( tzw. NID)

 • Zachęcanie podatników do korzystania z finansowania wewnętrznego ( dopłat czy zatrzymanych zysków) – czyli jeżeli podatnik będzie finansował działalność z dopłat wspólników lub zatrzymanych zysków to może sobie do kosztów podatkowych zaliczyć tzw. odsetki hipotetyczne ograniczone limitem 250 000 złotych

wprowadzenie opodatkowania dochodów z obrotu wirtualnymi dochodami

 • Z punktu widzenia CIT kryptowaluty zaliczane będą do źródła kapitały pieniężne

 • Koszty nabycia kryptowalut będą również kosztami w źródle kapitały pieniężne

 • Opodatkowane będą przychody ze sprzedaży kryptowalut , wymiany kryptowalut oraz przychody z nabycia dóbr i usług nabytych za kryptowalutę

 • Nieopodatkowana będzie wymiana jednej waluty na drugą

 • Co więcej straty z kryptowalut ze źródła kapitały pieniężne, nie będzie można rozliczać z dochodami z innych źródeł

– podatek u źródła czyli certyfikaty rezydencji

 • Od 1 stycznia 2019 roku posługiwać się będzie można kopią certyfikatu rezydencji

 • Będzie ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy wypłata należności nie będzie przekraczała 10 000 złotych – przy wyższych wypłatach konieczny będzie oryginał bądź certyfikat elektroniczny

– określenie wysokości KUP w związku z konwersją długu na kapitał

 • Określenie zasad związanych z zaksięgowaniem kosztów podatkowych w przypadku konwersji długu np. pożyczki na kapitał- kosztem będzie tu cała wartość udzielonej pożyczki na kapitał

– zmiany w zakresie nabywania pakietów wierzytelności

 • Od roku 2018 straty z tytułu zbycia wierzytelności nie są kosztami podatkowymi

 • Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzony zostanie przepis mówiący iż, jeżeli podatnik nabędzie wierzytelność a potem będzie chciał ją sprzedać to będzie mógł do kosztów podatkowych zaliczyć całą kwotę, kosz nabycia tej wierzytelności.

Magdalena Kaźmierczyk