Kasy fiskalne – zmiany i nowości

Nowe regulacje w zakresie kas rejestrujących (zwanych także kasami fiskalnymi) które mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku:

  • Kasa fiskalna w leasingu podatnicy będą mogli ewidencjonować sprzedaż za pomocą kas rejestrujących nie tylko wtedy, gdy będą one ich własnością, ale także użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Warunkiem koniecznym będzie posiadanie przez kasę ważnej homologacji w dniu fiskalizacji

  • Faktura tylko do paragonu z nr NIP nabywcy fakturę do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej będzie można wystawić wyłącznie w przypadku posiadania na tymże paragonie numeru NIP nabywcy. Zasada ta nie będzie obowiązywać w przypadku posiadania urządzeń fiskalnych „starego” typu, które nie mają możliwości wydruku numeru NIP nabywcy na paragonie – jedynym rozwiązaniem w takim wypadku będzie konieczność wystawienia klientowi faktury od razu.

  • Centralne Repozytorium Kas to miejsce, w którym gromadzone będą dane przesyłane z kas fiskalnych online. System ten nadzorowany i prowadzony będzie przez  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  • Terminy wymiany kas fiskalnych na online

od 1 stycznia 2019 r. działalności świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujące sprzedaży paliw (benzyna, olej napędowy, gaz)

– od 1 lipca 2019 r. – działalności świadczące usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i placówki gastronomiczne (stacjonarne)

od 1 stycznia 2020 r. działalności świadczące usługi:

fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, fitness, a także opiekę medyczną świadczoną przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  • zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Fiskalizacja i zgłoszenie kasy będą następowały online podczas pierwszego połączenia w celu przekazania danych z kasy. Podatnik nie będzie miał też obowiązku przechowywania papierowych rolek paragonowych.

  • prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencji transakcji na kasie rejestrującej stracą m.in. podmioty świadczące usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach oraz transport drogowy- pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta, natomiast więcej rodzajów usług zwolnionych zostanie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej , pod warunkiem, że usługi te będą w całości udokumentowane fakturami, będą to m.in.:

– Usługi telekomunikacyjne

– Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

– usługi nadawcze

  • Pozostanie dotychczasowe zwolnienie podatników z konieczności posiadania kasy rejestrującej, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 000 zł na rzecz rolników ryczałtowych i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Kasy z papierowym zapisem kopii( dotychczasowe kasy fiskalne) podatnicy będą mogli nabywać do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r. Docelowym systemem będzie system kas online.

Magdalena Kaźmierczyk