Księgowość +
kadry i płace outsourcing BHP

Czym się zajmujemy

Zajmujemy się kompleksową obsługą rachunkową i kadrowo-płacową, w której skład wchodzi między innymi:

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

Ryczałt ewidencjonowanego i karty podatkowej

Księgi handlowe

Deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe

Rozliczenia płacowe i ewidencja płac

Reprezentowane przez US i ZUS szkolenia BHP

Klient przede wszystkim!

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dostosowując do niego naszą ofertę. W trudnych okresach finansowych renegocjujemy stawki, a rozpoczynającym dopiero działalność oferujemy korzystne warunki. Ponadto, jesteśmy elastyczni po względem ustalania godzin kontaktu i spotkań.

Dzięki pomocy jaką zapewniamy naszym Klientom, zyskują oni możliwość skoncentrowania się w pełni na podstawowej działalności swoich firm i jednocześnie mają pewność, że powierzona nam dziedzina ma zapewnione bezpieczeństwo.

Chciałbyś rozliczać się z fiskusem,
ale nie wiesz jak?

Zapoznaj się z naszą ofertą

W przypadku nowopowstałej firmy proponujemy:

Rozwiń, żeby zobaczyć pełny zakres oferowanych usług
Przygotowanie umowy spółki
Rejestracja spółki w KRS
Zgłoszenie do CEIDG, Urzędu Statystycznego, ZUS i Urzędu Skarbowego

W dziedzinie outsourcingu i ksiąg handlowych proponujemy:

Rozwiń, żeby zobaczyć pełny zakres oferowanych usług
Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej wraz z dekretowaniem dokumentów
Kontrolowanie dokumentów pod względem księgowym i rachunkowych
Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz należnego i wyliczonego podatku VAT
Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do urzędów skarbowych
Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
Sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Sporządzanie zeznań rocznych
Zamknięcie roku bilansowego jednostki wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
Doradztwo w zakresie księgowości, podatków, prowadzenia działalności

Prowadzimy KPiR i zajmujemy się ryczałtem:

Rozwiń, żeby zobaczyć pełny zakres oferowanych usług
Dokonujemy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu
Prowadzimy ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Prowadzimy ewidencję wyposażenia
Ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
Prowadzimy ewidencję VAT
Sporządzamy deklaracje podatkowe i przekazujemy je do urzędów skarbowych
Doradztwo w zakrecie księgowości, podatków, prowadzenia działalności

Rozwiązujemy problemy kadrowe i płacowe:

Rozwiń, żeby zobaczyć pełny zakres oferowanych usług
Sporządzanie umów o pracę, umów-zleceń oraz umów o dzieło
Sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ubezpieczeń społecznych
Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
Prowadzenie akt pracowniczych wraz z niezbędną dokumentacją
Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
Rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki z ubezpieczenia chorobowego)
Sporządzanie rozliczenia ZUS i do urzędów skarbowych (PIT-4R, PIT-11, PIT-40)
Szkolenia wstępne i okresowe BHP
Dokumentacja BHP

Poznaj cenę swojej usługi już dziś!

Poznaj nasze ceny

Przykładowe ceny naszych usług:

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt przychodów ewidencjonalnych.

Prowadzenie księgi rachunkowej.

Szkolenia wstępne i okresowe BHP.

Oblicz szacunkową cenę obsługi Twojej firmy

Skorzystaj z kalkulatora. Uzupełnij formularz, aby poznać szacunkowy koszt obsługi Twojej firmy.
Na ostateczną wysokość ceny mogą mieć wpływ dodatkowe zmienne związane z charakterystyką działalności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Chętnie Ci pomożemy!

Do współpracy z nami zachęcamy już na etapie planowania działalności gospodarczej. Dzięki temu wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie pomagamy w takich kwestiach, jak optymalna forma opodatkowania Państwa działalności oraz zaplanowanie schematów umożliwiających optymalizację obciążeń publicznoprawnych Państwa przedsiębiorstwa w przyszłości.

Michał Cywoniuk
ul. Armii Krajowej 6/16
15-661 Białystok
NIP: 5422978311

biuro@ksiegowy.plus

+48 507 818 367

Skorzystaj z formularza kontaktowego:

Działanie ogólnopolskie

Nasza firma świadczy usługi klientom na terenie całego kraju. W przypadku klientów spoza naszego regionu oferujemy przesyłkę kurierem dokumentów na nasz koszt, możliwe jest również przesłanie skanów dokumentów drogą mailową. Na terenie miasta Białystok istnieje możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta. Na bieżąco i bez ograniczeń może on korzystać z naszej pomocy telefonicznej i mailowej w sprawach podatkowych.